Abdominoplastika

Tento výkon řeší kožní nadbytek v oblasti břicha, současně též i rozestup přímého břišního svalu. Nadbytek kůže vzniká velmi často už jen po porodu, zejména opakovaném, kdy během těhotenství je kůže břicha vystavena enormnímu tlaku rostoucího plodu tak, že i praská a vznikají drobné jizvičky, později bělavé, které již nikdy nezmizí. Elasticita kůže tak ještě více klesá. Rozsah těchto nezvratných změn je velmi individuální. Podobně je tomu i v druhém případě, který je shodným pro obě pohlaví a to problémy s obezitou. Tukové buňky jsou přítomny nejen v podkoží, ale také uvnitř dutiny břišní. Tam všude se tuk ukládá. Dochází taky ke vzniku prasklin v kůži a následně jizviček. Po větší ztrátě na váze pak kůže zůstává vytažená, někdy jako zástěrka. Tyto změny mají pak nepříznivý dopad na psychiku a způsobují i nesnáze praktického rázu, totiž nákup prádla a úpravu oděvu. Tyto problémy lze odstranit plastickou operaci jejíž rozsah určí plastických chirurg individuálně po dohodě s pacientem.

Pokyny před operací
  1. Po vyšetření plastickým chirurgem a stanovení termínu operace dostane pacientka doporučení na interní předoperační vyšetření, které nesmí být starší jednoho měsíce před operací.
  2. Den před operací od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit.
  3. Nejméně jeden měsíc před operací nesmí pacient užívat jakékoliv léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou jako např. Acylpyrin, Alnagon, Aspro, a pod. Dále jsou nevhodné enzymatické preparáty jako např. Wobenzym, Phlogenzym, a pod.
  4. Pacient nesmí trpět žádnou virovou či jinou chorobou nebo být v rekonvalescenci.
  5. Výkon se platí v den operace na příslušnou částku dostane pacient účet.
  6. Průměrná doba hojení je kolem dvou týdnů, je třeba si na tuto dobu zařídit volno.
  7. Je třeba vysadit hormonální antikoncepci dva měsíce před operací.
  8. Je třeba jeden týden před operací zavést lehkou, nenadýmavou stravu.
Vlastní operace
Provádí se v celkové narkóze a trvá dvě až 3 hod. Řez je veden povětšinou v podbřišku do stran tak, aby bylo možno jizvu překrýt spodním prádlem. O jiném umístění řezu a následné jizvy je pacient informován při konzultaci s plastickým chirurgem. Kůže je uvolněna i s podkožním od spodiny a vytažená směrem dolů a její nadbytky odstraněny. Následuje sešití rány a její překrytí obvazem. Při rozestupu přímých svalů břišních je provedeno jejich sešití ve střední čáře. Po operaci doporučujeme jeden měsíc nosit elastický pás, který tuto oblast chrání a usnadňuje hojení.
Pooperační období

Pacient po operaci musí několikrát za den ujít několik kroků (prevence embolie). Jinak tráví první dva dny na růžku. Nutnost setrvání v nemocniční péči určí lékař. Doporučujeme dva dny a další ambulantní kontroly určuje lékař při propuštění do domácího ošetřování. Stehy jsou odstraněny obvykle 10. až 14. den po operaci. Doporučujeme 6 dnů bez námahy a doporučujeme trvalé nošení elastického pásu. Jizva po operaci postupně bledne a její kvalita závisí na individuální hojivosti pacienta.

Komplikace a rizika operace
Komplikace jsou obecné – krvácení a infekce. Ke komplikacím, na které je třeba upozornit též náleží možnost tvorby tzv. výpotku – jedná se o jev, kdy v některých případech, zejména při silnější vrstvě podkožního tuku, vzniká mezi svalovou vrstvou a podkožím výpotek tvořený tkáňovým mokem, spolu se zbytky krve a odumřelých tukových buněk, jež jsou rozpuštěny tkáňovými enzymy. Tento výpotek je pak nutno opakovaně vypouštět, jiné následky zde nejsou. Je nutné pečlivě před operační vyšetření a dodržování všech pokynů lékaře. Rizika komplikace se snažíme omezit na minimum vyloučením všech okolností, které tomuto napomáhají. Kvalita jizev je závislá na individuálním hojení.

Rozsah předoperačního vyšetření k výkonu v celkové anestezii

Je důležité si uvědomit, že i v případě estetického operačního zákroku je třeba k takové operaci přistupovat více než odpovědně. Proto v případě plánovaného operačního výkonu v celkové anestezii je potřeba doložit:

N

Přesný rozpis užívané medikace

Je pro nás velmi důležité znát všechny léky, které užíváte.

N

Výsledky předoperačních vyšetření

Přineste s sebou kompletní výsledky všech předoperačních vyšetření. Vyšetření nesmí být v den provedení výkonu starší 14-ti dnů.

N

Doplňující vyšetření

V případě potřeby Vás požádáme o doplňující specializovaná vyšetření

Rezervační formulář

+420 774 081 681

plastika@plastika-richtr.cz

Operace v lokální anestezii

Chirurgie Rokycany
Jiráskova 398
337 01 Rokycany

Operace v celkové anestezii

Nemocnice Hořovice
K Nemocnici 1106/14
268 01 Hořovice

TooltipText
Napište nám