Face and Neck lift – Operace obličeje a krku

S postupujícím věkem dochází nevyhnutelně k pozvolným, někdy k rychlejším změnám organismu jako celku. Tak jak na jedné straně sbíráme zkušenosti a vědomosti, na druhé straně dochází k opotřebování organismu. Ideálem je ukazovat člověka jako celek co nejdéle v plné tělesné i duševní svěžesti, protože i vyrovnaný člověk nelibě nese projevy stárnutí. Cílem estetické chirurgie je úprava nebo minimalizace tvarových odchylek. Obecně je to většinou kolem 40. roku života, avšak vždy je nutno vědět, že je to záležitost přísně individuální, závislá na mnoha faktorech.

Velkou roli zde hraje i dědičnost, způsob života, pracovní zatížení a skutečnost, jak silně je člověk vystaven stresujícím faktorům. Na vzhledu každého jedince se podílí i výživa, pravidelnost péče o pleť a celkový zdravotní stav. V individuální různé věkové hranici dochází k projevům stárnutí, které se projevují vysycháním pokožky, ztrátou její elasticity a poklesem kůže v určitých partiích. Vytvářejí se kožní záhyby, přibývají vrásky. Tehdy nastává okamžik, kdy je ještě možné odsunout projevy stárnutí prostřednictvím zásahu plastického chirurga. Horní věková hranice je určena celkovým zdravotním stavem pacienta.

Operace obličeje a krku je poměrně velký a náročný zákrok. Vyžaduje dobrý zdravotní stav, proto je nezbytné interní předoperační vyšetření. Je nutno vědět, že ve vyšším věku nad 70 let je i při dobrém zdravotním stavu operace rizikovější a hojivost pomalejší. Při operačním zákroku se napne kůže v oblasti spánku, tváří a krajiny dolní čelisti a krku. Nelze však obecně tvrdit, že pacient bude po operaci vypadat o 10 let mladší. Někdy je výsledek výraznější, jindy nikoliv. V
případě štíhlého obličeje a krku je efekt nápadnější než u jedinců se silnou vrstvou podkožního tuku. Velmi záleží též na kvalitě kůže aby byla tažná, nepříliš křehká, dobře posunulivá proti spodině a ne příliš suchá a tenká. Všechny tyto faktory rozhodují o výsledku operace.

Dalším problémem jsou vrásky, zejména nosoretní rýhy a kolem úst. Také na tvářích a v oblasti vnějších koutku očí. Je třeba vědět, že vráska v kůži znamená, že kůže je zlomená podobně, jako když přeložíme list neporušeného papíru. Operací je možné tento stav zmírnit, ale nelze jej beze zbytku napravit. Při příliš velkém vypnutí se totiž vyřadí funkce mimického svalstva a vznikne výraz masky, kdy je obličej nápadný v negativním slova smyslu. Jinou otázkou jsou mimické vrásky, které jsou způsobeny pohybem mimických svalů obličeje. Tyto vrásky se vytvoří i po větším vypnutí, protože mimiku obličeje nelze vyřadit. Ve společenském kontaktu nebývají jedinci s nevýraznou mimiku úspěšní. Obličej totiž ztrácí charakter. Proto je u tohoto zákroku velmi důležitá porada s plastickým chirurgem, který individuálně posoudí možností každého pacienta. Cílem zmíněného operačního zákroku je odstranit stopy stárnutí při zachování přirozeného vzhledu.

Je však závěrem třeba upozornit na skutečnost, že operace obličeje a krku neovlivní výrazně krajinu kolem úst. Zde je třeba použít jiných metod. Efekt operace je patrný, pokud je vypnutá nejen kůže obličeje a krku, ale i podkoží a svalové struktury, které stárnou spolu s kůží. Je však nutné si uvědomit, že operace proces stárnutí nezastaví. Ten pokračuje dál a po určité době od operace bude pacient vypadat asi jako před zákrokem. Jestliže však splňuje všechny podmínky, je možno operaci opakovat. Délka času bez opakování výkonu je různá a závisí na kvalitě kůže, síle podkožního tuku, životosprávě a péči, kterou pacient sám sobě věnuje.

Pokyny před operací
  1. Pacientka nesmí minimálně 1 měsíc před operací užívat léky obsahující kyselinu salicylovou (acylpyrin, anopyrin, alnagon, aspro, acylkoffin, apod.). Tyto preparáty způsobují zvýšenou krvácivost a takový pacient nemůže být operován. Dále nejsou vhodné všechny preparáty enzymového charakteru (wobentym, phlogenzym, apod.). I tyto preparáty výrazně negativně krevní srážlivost ovlivňují.
  2. Pacient musí počítat se 14-ti dny volna.
  3. Užívá-li pacient nějaké léky, je třeba se poradit s ošetřujícím lékařem o zamýšleném zákroku a informovat plastického chirurga.
  4. V den před operací od půlnoci nekuřte.
Vlastní operace

Provádí se na specializovaném pracovišti ve spolupráci se zkušeným anesteziologem v kombinaci nitrožilní anestezie a místního znecitlivěním. Vlasy při operaci neholíme, jen upravíme pěšinku v oblasti řezu. Délka operace je v průměru 2 – 2,5 hod. Řez je veden z vlasaté části hlavy nad ušním boltcem dolů, těsně před boltcem, opět těsně kolem ušního lalůčku, v záušní rýze a odtud do vlasů vzadu na hlavě. Po operaci je přiložen kompresivní obvaz na operované plochy a první noc po operaci tráví pacient na lůžku pod kontrolou zdravotnického personálu. Délka pobytu závisí na celkovém zdravotním stavu. Druhý den po operaci je proveden převaz a pacient je propuštěn a dochází k převazů.

Pooperační období

Během pooperačního období je v zájmu pacienta, aby se řídil pokyny operatéra. Ten také stanoví režim kontrol. Rychlost hojení ran je individuální a stehy jsou odstraňovány 10., případně 14. den po operaci, a to vždy dle stavu operační rány. Pátý den po operaci je obvykle odstraněn obvaz a mohou se umýt vlasy. Pacient se dále pohybuje volně bez obrazu. Je nutno upozornit na to, že po sejmutí obvazu dochází k zdánlivě většímu vypadávání vlasů. Jde však o vlasy, které se nashromáždili pod obvazem za několik dní a jež běžně odstraňujeme denním vyčesávání. V místech, kde byla kůže uvolněna od spodiny, aby mohla být vypnutá, je několik týdnů porušena citlivost, která se postupně upraví. Jen vyjímečně může v oblasti ušního lalůčku přetrvávat.

V operačním období po dobu jednoho měsíce nedoporučujeme barvení vlasů a trvalou ondulaci, protože některé preparáty k těmto účelům používané, jsou značné koncentrace a pokožka i vlasový porost jsou po operaci citlivější. Nedoporučujeme též masáže obličeje, protože většinou uvolňují kůži a svaly, tedy snižují napětí kůže. Taktéž je třeba pečlivě uvážit, zda se vystavovat slunci či nikoliv, protože sluneční záření vysušuje kůži a ta se ztenčuje. Dochází tak ke zvýšené tvorbě vrásek.

Rozsah předoperačního vyšetření k výkonu v celkové anestezii

Je důležité si uvědomit, že i v případě estetického operačního zákroku je třeba k takové operaci přistupovat více než odpovědně. Proto v případě plánovaného operačního výkonu v celkové anestezii je potřeba doložit:

N

Přesný rozpis užívané medikace

Je pro nás velmi důležité znát všechny léky, které užíváte.

N

Výsledky předoperačních vyšetření

Přineste s sebou kompletní výsledky všech předoperačních vyšetření. Vyšetření nesmí být v den provedení výkonu starší 14-ti dnů.

N

Doplňující vyšetření

V případě potřeby Vás požádáme o doplňující specializovaná vyšetření

Rezervační formulář

+420 774 081 681

plastika@plastika-richtr.cz

Operace v lokální anestezii

Chirurgie Rokycany
Jiráskova 398
337 01 Rokycany

Operace v celkové anestezii

Nemocnice Hořovice
K Nemocnici 1106/14
268 01 Hořovice

TooltipText
Napište nám