Labioplastika – Operační korekce malých stydkých pysků

Labioplastika koriguje velikost a tvar malých stydkých pysků. Stydké pysky – labia – jako součást ženského pohlavního orgánu ohraničují vchod poševní, ústí močové trubice a poštěváček – klitoris. Velké stydké pysky jsou vně a jsou tvořeny kožní řasou, vnitřně jsou malé stydké pysky tvořeny slizniční řasou na přechodu do pochvy. Při labioplastice se provádí zmenšení malých stydkých pysků tak, aby neprominovaly nad úroveň velkých stydkých pysku, a aby byly symetrické. Do oblasti klitorisu nezasahujeme, aby se nenarušila jeho poměrně velká citlivost.

Pokyny před operací

Předpokladem pro provedení labioplastiky je dobrý a stabilizovaný celkový zdravotní stav pacientky. Dva až 3 týdny před plastickou operaci by měly být také vysazeny léky zvyšující krvácivost (Acylpyrin, Anopyrin, či jiné léky obsahující kyselinou acetylsalicylovou). Rovněž užívání podpůrných enzymatických preparátů před plastikou stydkých pysku není vhodné. Není třeba přerušovat stabilně vedenou antikoncepci. Při pravidelné menstruaci doporučujeme načasovat
operační termín vždy po menstruaci, nikoli předtím. Během menstruace se operace neprovádí.

Vlastní operace

Plastická operace stydkých pysku se provádí v lokální anestezii (či analgosedaci) na operačním stole v gynekologické poloze. Po vyměření se provede řezem odstranění nadbytečné tkáně. Řez je veden v podélné linii stydkých pysků, ve stejném směru je pak provedeno sešití sliznice obvykle vstřebatelnými stehy. Labioplastika je ukončena přiložením absorpčního obvazu. Doba zákroku je obvykle 20 až 40 min. dle rozsahu operace.

Pooperační období

Kontrola po operaci stydkých pysku se provádí druhý den. Dále je třeba dodržovat zvýšenou hygienu – sprchování třikrát denně a po každé toaletě. Vzhledem k pooperačnímu otoku, který je vždy v této lokalitě výraznější, je třeba přikládat studené obklady a dodržovat klidový režim zejména 3 až 4 dny po operaci. Pokud jsou použity nevstřebatelné stehy, odstraňují se obvykle po týdnu. Do běžného režimu se pacientka může vrátit při nekomplikovaném průběhu po 5 až 7 dnech
po labioplastice. Plná fyzická zátěž a sportování jsou možné asi po dvou až 3 týdnech dle rozsahu zákroku a stavu hojení. Pohlavní styk není vhodný dva až 3 týdny po operaci.

Komplikace a rizika operace

Časné komplikace labioplastik jako jsou krvácení a infekce, jsou dnes minimalizovány. Pokud se vytvoří v pooperačním průběhu větší krevní podlitina, může přetrvávat po dobu vstřebávání i větší otok. Neovlivní to však výsledek operace, pouze prodlouží dobu rekonvalescence. Vzhledem k tomu, že tkáně této lokality mají velmi dobrou schopnost regenerace, nebývá po plastické operaci stydkých pysku problém ani s hojením, ani s jizvami, které se během několika týdnů téměř ztratí a nejsou viditelné. Několik týdnů mohou přetrvávat změny citlivosti, které se postupně rovněž úpraví.

Rozsah předoperačního vyšetření k výkonu v celkové anestezii

Je důležité si uvědomit, že i v případě estetického operačního zákroku je třeba k takové operaci přistupovat více než odpovědně. Proto v případě plánovaného operačního výkonu v celkové anestezii je potřeba doložit:

N

Přesný rozpis užívané medikace

Je pro nás velmi důležité znát všechny léky, které užíváte.

N

Výsledky předoperačních vyšetření

Přineste s sebou kompletní výsledky všech předoperačních vyšetření. Vyšetření nesmí být v den provedení výkonu starší 14-ti dnů.

N

Doplňující vyšetření

V případě potřeby Vás požádáme o doplňující specializovaná vyšetření

Rezervační formulář

+420 774 081 681

plastika@plastika-richtr.cz

Operace v lokální anestezii

Chirurgie Rokycany
Jiráskova 398
337 01 Rokycany

Operace v celkové anestezii

Nemocnice Hořovice
K Nemocnici 1106/14
268 01 Hořovice

TooltipText
Napište nám