Liposukce – Odsátí tuku

Chirurgické odstranění, či snížení množství tuku odsáváním nazýváme liposukcí. Tato metoda není v žádném případě řešením obezity. To je nutno řešit dietou a větším pohybovým zatížením. To, co mnoha lidem ztrpčuje život, je zvýšené ukládání tuku v některých partiích těla tak, že tuková tkáň tvoří nápadné tukové polštáře. Buď symetricky anebo dokonce asymetricky. Ty potom mohou deformovat postavu a být tak zdrojem psychických problémů. Tyto tukové polštáře nereaguji buď vůbec, anebo jen velmi málo na ztrátu váhy a zůstávají prakticky nezměněny. Podle současných estetických kritérií jsou pokládány za vadu. Nejedná se tedy o rovnoměrné rozložení tukové tkáně.

Takovými místy, kde se tuk takto ukládá, je kupříkladu podbradek, zevní a vnitřní strany stehen, boky, břicho. Okolní vrstva podkožního tuku je však často až o polovinu nebo více slabší než v místech těchto tukových polštářů. Samotné ukládání podkožního tuku je jedním ze sekundárních pohlavních znaků a je velmi individuální. Prvním krokem je v takových případech porada s plastickým chirurgem, který posoudí celkový stav a informuje pacienta o možnostech operačního
řešení. Vysvětlí pacientovi problematiku operace a její plán. Výsledek operace se dá odhadnout jen přibližně, nikdy totiž není možné přesně určit kolik tuku se při zákroku odebere a zda se podaří odebrat takové množství, aby tělo bylo symetrické. To je zvláště patrné při asymetrii. Nikdy není možné odsát přesně takové množství tuku, které by symetrii požadovanou pacientem zaručovalo.

Je nutno vzít v úvahu, že žádný jedinec se nerodí dokonale symetrický tak, aby jedna polovina těla byla zrcadlovým odrazem poloviny druhé. Ani podstoupená plastická operace to nemůže zaručit. Dalším problémem je v tomto směru pacientova kůže, u níž nikdy předem nelze stoprocentně odhadnout, jak bude reagovat. Zda dojde po zákroku odpovídajícímu stažení kůže, či zda bude v místě zákroku kůže přebývat. To závisí na její elasticitě a kontraktilitě a na vlastním typu kůže. Jako každý chirurgicky zákrok má svoje specifika a dobrý výsledek nezávisí jen na profesionalitě chirurga. Operace je jen první fázi. Druhá fáze, jíž je proces hojení, závisí také na pacientovi, jak dodržuje životosprávu a jak plní rady operatéra.

Optimální věkové rozmezí pro tento typ výkonu je 18 až 40 let. Horní hranice není samozřejmě pevná a záleží na konkrétním stavu pacienta a zejména pak kvalitě kůže. Někdy je třeba kombinovat liposukci s odstraněním přebývající kůže. Pak však zůstávají jizvy a záleží na motivaci pacienta, zda takový výkon provést či nikoliv. Po samotné liposukci zůstávají jen velmi malé a nenápadné jizvy délky 0,5 až 1 cm.

Je nutné zdůraznit, že liposukcí se nedoporučují redukovat velké, souvislé plochy (přední strany stehen, lýtka). Nelze totiž zaručit, že se v těchto místech nevytvoří nerovnosti, které jsou prakticky neodstranitelné a to i při dodržení všech zásad. Výskyt všech nerovnosti v oblasti odsávacích ploch je dám také věkem. Čím je pacient mladší, tím je pravděpodobnost výskytu komplikací menší.

Pokyny před operací
  1. Pacientka nesmí minimálně 1 měsíc před operací užívat léky obsahující kyselinu salicylovou (acylpyrin, anopyrin, alnagon, aspro, acylkoffin, apod.). Tyto preparáty způsobují zvýšenou krvácivost a takový pacient nemůže být operován. Dále nejsou vhodné všechny preparáty enzymového charakteru (wobentym, phlogenzym, apod.). I tyto preparáty výrazně negativně krevní srážlivost ovlivňují.
  2. Je třeba počítat minimálně s 5 dny volna kvůli hojení a regeneraci ran a organismu.
  3. Pacient nesmí v den operace trpět žádným jiným onemocněním.
Vlastní operace

Je prováděna v celkové narkóze, kdy z drobných řezů v místě požadovaného výkonu, se zavede odsávací kanyla napojená na speciální vývěvu. Množství jednorázově odsátého tuku nesmí překročit 5000 ml, protože poté se prudce navyšuje riziko pooperačních komplikací. Po operaci jsou plochy buď kryty elastickou náplastí, nebo přímo elastickými návleky. První noc stráví pacient na oddělení pod dohledem zdravotnického personálu. Propuštění je následující den. Pacient tráví prvních 7 dní na lůžku, stává pouze na toaletu, k jídlu. Po dobu prvního měsíce po operaci snímáacient elastický návlek jen na dobu nezbytně nutnou k osobní hygieně. Kontroly a jejich četnost určí lékař. Poslední kontrola je po 3 měsících, kdy lze hodnotit výsledek zákroku.

Pooperační období
  1. Pacient je po operaci propuštěn domů s doprovodem.
  2. Je nutné nosit trvale kompresní prádlo.
  3. Stehy se odstraňují 14 dní po operaci.
Komplikace a rizika operace

Komplikace spojené s tímto výkonem jsou obecné – infekce, krvácení, otoky, vyšší teploty – těmto se snažíme předcházet vyloučením okolností, které těmto komplikacím napomáhají. Podlitiny jsou po liposukci běžným jevem a vstřebávají se během 2 až 3 týdnů. Je nutno vědět, že někdy se může vyskytnout komplikace v podobě nerovné kůže během kojení. Je to riziko u velmi povolené kůže, kde je vzhledem k věku (či geneticky) ztráta elasticity kůže. Potom jen velmi vyjímečně vzniká jizvením tzv. pomerančová kůže.

Rozsah předoperačního vyšetření k výkonu v celkové anestezii

Je důležité si uvědomit, že i v případě estetického operačního zákroku je třeba k takové operaci přistupovat více než odpovědně. Proto v případě plánovaného operačního výkonu v celkové anestezii je potřeba doložit:

N

Přesný rozpis užívané medikace

Je pro nás velmi důležité znát všechny léky, které užíváte.

N

Výsledky předoperačních vyšetření

Přineste s sebou kompletní výsledky všech předoperačních vyšetření. Vyšetření nesmí být v den provedení výkonu starší 14-ti dnů.

N

Doplňující vyšetření

V případě potřeby Vás požádáme o doplňující specializovaná vyšetření

Rezervační formulář

+420 774 081 681

plastika@plastika-richtr.cz

Operace v lokální anestezii

Chirurgie Rokycany
Jiráskova 398
337 01 Rokycany

Operace v celkové anestezii

Nemocnice Hořovice
K Nemocnici 1106/14
268 01 Hořovice

TooltipText
Napište nám