Mammoplastika – Modelace prsu

Je to operace, kterou lze zlepšit tvar povislých prsů. Přináší dobré výsledky ve smyslu tvaru prsu, avšak za cenu jizev vznikajících po redukci přebytečné kůže. Po zákroku zůstávají jizvy kolem prsního dvorce, odtud kolmo dolů a v podprsní rýze. Jizva má tvary jakési kotvy. Tyto jizvy pak časem blednou, ale zůstávají a jejich kvalita je individuální. Tuto operaci provádíme jen u povislých prsů. Pokud je třeba zmenšení prsů, jde o výkon náročnější na poooperační péči a je nutná delší hospitalizace.

Pokyny před operací
  1. Pacientka nesmí minimálně 1 měsíc před operací užívat léky obsahující kyselinu salicylovou (acylpyrin, anopyrin, alnagon, aspro, acylkoffin, apod.). Tyto preparáty způsobují zvýšenou krvácivost a takový pacient nemůže být operován. Dále nejsou vhodné všechny preparáty enzymového charakteru (wobentym, phlogenzym, apod.). I tyto preparáty výrazně negativně krevní srážlivost ovlivňují.
  2. Je třeba počítat minimálně s 5 dny volna kvůli hojení a regeneraci ran a organismu.
  3. Pacient nesmí v den operace trpět žádným jiným onemocněním.
Vlastní operace

Výkon se provádí v celkové narkóze a trvá asi 3 hod. Před operací chirurg vyměří a nakreslí způsob vedení řezu a rozsah redukce kůže. Po operaci je pak přiložen elastický obvaz.

Pooperační období

Pacientka je hospitalizována na oddělení dva dny. Po propuštění do domácího ošetřování doporučujeme klid na lůžku minimálně 5 dnů. Stehy jsou odstraněny 14. den po operaci, poté operatér doporučí masáže jizev a doporučuje nošení elastické podprsenky po dobu 3 měsíců ode dne operace. Kvalita jizev závisí na hojení a je velmi individuální.

Komplikace a rizika operace

Komplikace jsou obecné – krvácení a infekce. Specifickou komplikací je po této operaci těhotenství, kdy dochází ke zvětšování prsou. Jizvy se mohou rozšiřovat a po ukončení kojení může dojít k novému prověšení prsů a výsledek operace je tak znehodnocen. Proto se také tento výkon doporučuje až v době, když žena již další těhotenství neplánuje. Další komplikace může nastat u určitého procenta klientek v místě, kde se setkávají kožní cípy operační rány. Zde je tzv. místo nejnižší odolnosti a individuálně zde může dojít ke zpomalení doby hojení až možnosti odumření malého výseku kůže. Rána se pak v tomto místě hojí déle a širší jizvou. Tento jev je zcela individuální a nelze před vlastní operací odhadnout.

Rozsah předoperačního vyšetření k výkonu v celkové anestezii

Je důležité si uvědomit, že i v případě estetického operačního zákroku je třeba k takové operaci přistupovat více než odpovědně. Proto v případě plánovaného operačního výkonu v celkové anestezii je potřeba doložit:

N

Přesný rozpis užívané medikace

Je pro nás velmi důležité znát všechny léky, které užíváte.

N

Výsledky předoperačních vyšetření

Přineste s sebou kompletní výsledky všech předoperačních vyšetření. Vyšetření nesmí být v den provedení výkonu starší 14-ti dnů.

N

Doplňující vyšetření

V případě potřeby Vás požádáme o doplňující specializovaná vyšetření

Rezervační formulář

+420 774 081 681

plastika@plastika-richtr.cz

Operace v lokální anestezii

Chirurgie Rokycany
Jiráskova 398
337 01 Rokycany

Operace v celkové anestezii

Nemocnice Hořovice
K Nemocnici 1106/14
268 01 Hořovice

TooltipText
Napište nám