MUDr. Patrik RICHTR, Ph.D.

Člen České společnosti plastické chirurgie – ČLS JEP

Datum narození: 27. února 1974
Místo narození: Rokycany, Česká republika
Občanství: Czech Republic
Stav: ženatý

Kdo je Patrik Richtr?

MUDr. Patrik Richtr, Ph.D. promoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni v roce 1999. Po promoci působil nejprve na neurochirurgii Fakultní nemocnice v Plzni (1999 – 2006). Protože měl bohaté zkušenosti s operacemi pomocí mikroskopu, přestoupil do oboru plastické chirurgie a na Oddělení plastické chirurgie FN Plzeň zavedl tuto metodu do jeho běžné praxe.
Společně s rekonstrukčními výkony se též začal věnovat estetické chirurgii. V současné době se nejvíce věnuje operacím v oblasti obličeje, ale do jeho portfolia patří prakticky celé spektrum estetických operací (liposukce, abdominoplastika, augmentace, modelace i redukce prsů, apod.).

Životopis – Vzdělání

N

Studium

 • Základní škola, Rokycany, Česká republika 1980 – 1988
 • Gymnázium Rokycany, Česká republika 1988 – 1992
 • Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze (všeobecné lékařství) 1993 – 1999
 • Doktorské studium 2009 – 2016
N

Atestace

 • Chirurgie, I. stupeň 26.3.2002
 • Plastická chirurgie, II. stupeň 9.12.2010
N

Praxe

 • sekundární lékař, Neurochirurgické oddělení, FN Plzeň 1999 – 2006
 • sekundární lékař, Oddělení plastické chirurgie, FN Plzeň 2006 – 2018
 • odborný asistent, Lékařská fakulta v Plzni, UK 2017 – 2018
 • vedoucí lékař, Oddělení plastické chirurgie, Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol 2018 – 2019
 • odborný asistent, 2. LF UK a FN Motol, Praha 2018 – 2019
N

Vědecký projekt

 • Grantová agentura: IGA MZ ČR
 • Název projektu : Experimentální model ischemicko-reperfúzního poškození laloku musculus latissimus dorsi prasete domácího
 • Číslo projektu : NT/11024-3/2010
 • Řešitel : MUDr. Patrik Richtr
N

Odborné stáže

 • Klinika plastické a estetické chirurgie, Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno

 • Klinika plastické chirurgie, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 • Klinika plastické chirurgie, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha

 • Kurz estetické chirurgie v Madridu, Hospital Universitario Quirón, Breast Augmentation. Madrid, prof. Dr. Jose Luis Martin del Yerro.

 • Division of Reconstructive Microsurgery, Department of Plastic & Reconstructive Surgery at the Chang Gung Memorial Hospital, Linkou, Taiwan, prof. Dr. Fu Chan Wei.

 • Center for Anatomy and Cell Biology, Medical University of Vienna, Division of Anatomy, Anatomical Surgical Training. Rejuvenating the Face. Austria, prof. Dr. Mario Pelle Ceravolo, prof. Dr. Giovanni Botti

Certifikát

+420 774 081 681

plastika@plastika-richtr.cz

Operace v lokální anestezii

Chirurgie Rokycany
Jiráskova 398
337 01 Rokycany

Operace v celkové anestezii

Nemocnice Hořovice
K Nemocnici 1106/14
268 01 Hořovice

TooltipText
Napište nám